Home

In ‘dialoog’ staat aandachtig, waarderend luisteren centraal. De dialoog zoekt niet naar een waarheid. De dialoog nodigt uit tot het delen van individuele ervaringen. Door aandachtig en waarderend te luisteren, naar elkaar en naar zichzelf, voelen mensen zich meer verbonden met elkaar.

Het doel van de Dag van de Dialoog is het leggen van nieuwe verbindingen door middel van de dialoog, waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete initiatieven ontstaan. Dit bevordert de betrokkenheid en de maatschappelijke samenhang in de samenleving.

De dialoog is een doeltreffende gespreksmethode waarbij mensen in een kleine kring gedurende ongeveer 2,5 uur ervaringen met elkaar uitwisselen en onderzoeken. Met 6 à 8 deelnemers aan een tafel doorloopt men onder begeleiding van een getrainde gespreksleider de 4 stappen van de dialoog:

1. Kennismaken
2. Ervaringen delen
3. Dromen
4. Doen

Aandachtig en waarderend luisteren betekent:

  • zich openstellen voor het verhaal van de ander
  • zonder (voor)oordelen en met belangstelling luisteren
  • spreken vanuit je eigen ervaring
  • moed hebben om eerlijk en open te vertellen

Ook in 2016 zullen we in Oldenzaal een dialoog organiseren, en wel op donderdag 17 november in het Michgoriushuis. We nodigen belangstellenden uit mee te doen en samen de dialoog te voeren met betrekking tot het thema Het geluk van anders zijn.

Zin om mee te doen?

Check de “De dialoog in 2016″ / agenda op deze site voor meer informatie over de data en de locatie.